Overslaan naar content

Bestuurslid vriendenstichting

  • Drachten
In de Bres Drachten

Functieomschrijving

Stichting Vrienden van In de Bres zoekt bestuursleden

Over In de Bres
Christelijk Instituut GGZ (CIGGZ) In de Bres is een christelijke GGZ-instelling met locaties in Drachten en Groningen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten en problemen. Wij bieden behandeling en begeleiding op gebied van onder meer depressie, angst- en paniekklachten, dwang, trauma, overbelasting, autisme, ADHD, persoonlijkheids-, gedrags- en relatieproblematiek en gezins- en opvoedingsproblemen.
Onze organisatie is veelzijdig. Zowel qua leeftijdsgroepen, problematiek en behandelaanbod als qua disciplines en kerkelijke achtergronden van onze medewerkers. We bieden maatwerk en hebben in onze behandeltrajecten zowel oog voor de klachten als de mogelijkheden van iemand. Geloof en levensvisie zien we als een belangrijk onderdeel van het leven, waarbij er een wisselwerking kan zijn met psychische klachten. In overleg met cliënten bekijken we of en op welke manier we aandacht besteden aan geloof in de gesprekken. De behoefte van cliënten is hierin leidend. Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging.


Stichting Vrienden van In de Bres
Stichting Vrienden van In de Bres is in 2005 opgericht met als doel om het werk van In de Bres te steunen. De Stichting zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van In de Bres en ondersteunt activiteiten om de christelijke identiteit inhoud te geven en uit te dragen. Stichting Vrienden van In de Bres verwerft daarvoor steun van particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties om zo ‘medemensen op weg te helpen naar herstel’ en kerken te ondersteunen bij psychische vraagstukken. 

Vereisten

Activiteiten

Als bestuur van de Stichting Vrienden van In de Bres vergaderen we ongeveer 1 à 2 keer per jaar. Onze belangrijkste activiteiten zijn op dit moment het beheren van het geld dat binnenkomt en ervoor zorgen dat het wordt besteed in lijn met het doel van de Stichting. De totale tijdsinvestering hiervoor is ongeveer een dagdeel per kwartaal. We kunnen je inzet op dit gebied goed gebruiken. Houd je je liever bezig met PR en fondsenwerving of andere bestuurstaken, ook dan is je hulp erg welkom. Heb je weinig tijd of een beetje meer? Graag kijken we met je hoe je van betekenis kunt zijn binnen de Stichting en kunt doen wat (bij) je past. Als bestuurslid vervul je een vrijwilligersfunctie. De werkzaamheden voor de Stichting worden niet vergoed. Wel ontvang je een vergoeding van de reiskosten en eventuele andere onkosten die je maakt in de uitoefening van je functie.


Gezocht: bestuurslid m/v
Het bestuur van de Stichting Vrienden van In de Bres bestaat momenteel uit twee leden en zoekt nieuwe leden.
Wij zijn op zoek naar jou als je:
● Een warm hart hebt voor christelijke hulpverlening en de toegevoegde waarde hiervan;
● Zelf ook christen bent en achter de visie van In de Bres en Stichting Vrienden van In de Bres staat. Dit is het belangrijkste.


Daarnaast beschik je zo mogelijk over één of meer van onderstaande zaken (geen must):
● Bestuurlijke vaardigheden;
● Kennis en ervaring op financieel gebied;
● Ervaring op het gebied van PR en communicatie en/of fondsenwerving;
● Een brede maatschappelijke belangstelling en een actief netwerk.


Interesse?
Meer informatie over In de Bres en Stichting Vrienden van In de Bres is te vinden via:
https://ggzindebres.nl/ Wil je meer weten over de Stichting en de vacature dan kun je contact opnemen met Janien Bron-Elgersma via 

088-2774500 of info@indebres.nl. Ook je belangstelling kun je aan haar kenbaar maken via info@indebres.nl

Op locatie
  • Drachten, Friesland, Nederland
In de Bres Drachten

of