Overslaan naar content

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog (VO)

 • Amsterdam
€ 4.785 - € 6.264 per maandDokter Bosman Amsterdam

Functieomschrijving

Met ingang van 1 januari 2025 hebben wij een opleidingsplaats voor een enthousiaste GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog voor 31 uur per week.


De standplaats tijdens de opleiding zal op twee locaties zijn (Dokter Bosman Amsterdam en een nog nader te bepalen afdeling voor EPA of (deeltijd)klinische behandeling). De GIOS volgt naast de praktijkwerkzaamheden cursorisch onderwijs bij de RINO groep in Amsterdam.


Dokter Bosman

Het team van Dokter Bosman Amsterdam,  biedt generalistische en specialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met uiteenlopende, complexe en meervoudige problematiek, waarbij men gespecialiseerd is op het gebied van ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS), in combinatie met comorbide problematiek (zoals trauma en persoonlijkheid). Er wordt gebruikgemaakt van valide en betrouwbare diagnostische instrumenten en er wordt evidence based behandeld, waarbij gewerkt wordt vanuit de principes van positieve gezondheid en herstelgericht en netwerkgericht behandelen. Psychologische zorg gaat hand in hand met een praktische, positieve en persoonlijke aanpak. Een behandeling duurt gemiddeld 1,5 jaar.

Als GIOS maak je deel uit van een multidisciplinair team en zul je alle voorkomende werkzaamheden onder supervisie van een ervaren KP’er verrichten. In deze functie heb je de regie over je eigen caseload en draag je tevens bij aan de caseload van je collega's. Je geeft samen met collega’s vorm aan individuele en groepsgerichte behandelingen. Je voert psychodiagnostisch onderzoek uit en verzorgt individuele psychotherapie. Daarnaast is er altijd ruimte voor nieuwe initiatieven of verdere verbetering van ons aanbod. Klinkt dit interessant? Je bent van harte welkom!


Functie-inhoud

Naast het volgen van het postdoctorale onderwijs dat gegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting PDO GGZ te Utrecht, zal de opleidingskandidaat gevarieerde werkzaamheden in de praktijk verrichten, waaronder psychodiagnostisch onderzoek en (psychotherapeutische) behandelingen. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat (toegepast) wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Verder wordt een management- en innovatieproject ter hand genomen en afgerond. Hier zijn binnen Dokter Bosman diverse mogelijkheden voor.

De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het zelfstandig en onder supervisie uitvoeren van individuele en groeps(psychotherapeutische) behandelingen, het doen van psychodiagnostisch onderzoek naar complexe problematiek, en het organiseren van en bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van het multidisciplinaire team. Van hem/haar zal verwacht worden dat hij/zij een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de afdelingen, zowel op beleidsmatig als op behandelinhoudelijk gebied.

De noodzakelijke begeleiding en supervisies geschieden door gekwalificeerde klinische psychologen en/of psychotherapeuten met ervaring op dit specifieke terrein. Kortom, een uitstekende mogelijkheid om je te specialiseren in een breed spectrum van de GGZ.

Vereisten

Wat verwachten we van jou?

 • Een voltooide postacademische beroepsopleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist kind en jeugd en bent als zodanig geregistreerd (niet enkel als psychotherapeut);
 • Ruime kennis van en ervaring op het gebied van (test)diagnostiek en behandeling van diverse psychische stoornissen;
 • Je bent bekend met één of meer referentiekaders (bijvoorbeeld CGT, MBT etc.);
 • Actief werkend volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijnen en beroepsethiek;
 • Aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ten behoeve van het voeren van gesprekken en het opstellen van behandel- en onderzoeksplannen, protocollen en dergelijke;
 • Je bent in staat te reflecteren op het eigen functioneren in relatie tot de (complexe) problematiek o.a. in supervisie en intervisie en om op professionele wijze de complexe problematiek te verdragen en hanteren;
 • Zelfstandig in een multidisciplinair team constructief functioneren;
 • Je beschikt over sterke vaardigheden ten aanzien van het plannen en organiseren van je eigen werk en studie.


Wat mag je van ons verwachten?

Afgelopen jaren is onze organisatie sterk gegroeid. Wij hebben de ambitie om onze voorsprong te behouden en onze positie te verstevigen in Nederland. Dit zie je ook terug in onze bedrijfscultuur. We werken graag hard, zijn ambitieus en lachen tussendoor om elkaars flauwe humor. Er heerst een informele sfeer waarbij het helemaal niet gek is om met de directie aan de lunchtafel te zitten. We hebben het uitstekend georganiseerd en kennen een duidelijk verwachtingsmanagement. Wij gaan daarom als vanzelfsprekend graag in gesprek over de verwachtingen. Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Uiteraard hoort hierbij een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ.

 • Het betreft een opleidingscontract van 4 jaar voor 31 uur per week;
 • Wij vergoeden 100% van de opleidingskosten. De leertherapie wordt vergoed tot een maximum van 5000,- en is meegenomen in de uren vrijstelling;
 • Van de leerarbeidsovereenkomst worden 13,5 uren gemarkeerd voor supervisie, werkbegeleiding, wetenschappelijk onderzoek, managementtaken, reflectie en volgen van lessen bij de RINO Groep;
 • De boeken krijg je in bruikleen van Dokter Bosman;
 • Wij bieden een goed opleidingsklimaat met ervaren werkbegeleiders en supervisoren;
 • Je salariëring is afhankelijk van hetgeen je meebrengt, wij houden bij de arbeidsvoorwaarden rekening met de cao GGZ (FWG 65);
 • Tot slot kent de cao GGZ voordelen secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; collectiviteitskorting bij je ziektekostenverzekering, pensioenopbouw bij ASR, 166 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband, 35 uur aan levensfasebudget (LFB) naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren bij een fulltime dienstverband, een jaarlijkse 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en tot slot is er een balansbudget van €500,- per jaar a.d.h.v. 36 urige werkweek. Het balansbudget kan je inzetten voor persoonlijke scholing, vrije dagen of laten uitbetalen.De opleideling komt in dienst van Dokter Bosman. Aanstelling tijdens de opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/ arbeidsovereenkomst voor 31 uur per week, voor de duur van de opleiding (in principe 4 jaar). Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ (FWG 65).


Sollicitatieprocedure

Wil jij jezelf graag doorontwikkelen en heb jij interesse in deze opleidingsplaats? Wacht geen dag langer en maak je interesse direct kenbaar via de 'solliciteren' button. De vacature staat open voor zowel intern als extern geïnteresseerden, tot en met 16 augustus 2024. 


Naast je CV en motivatie ontvangen wij graag een schriftelijk advies van je huidige werkbegeleider of leidinggevende. Sollicitanten worden niet automatisch uitgenodigd voor een gesprek. De selectie door een commissie leidt tot een voordracht aan de P-opleider. Vervolgens vindt er een selectieproces plaats bij de hoofdopleider van de RINO groep. De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 35. We verwachten je in week 34 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. Je kunt je sollicitatie richten aan Hiske Reinders, P-opleider.


Inlichtingen over de opleiding

Voor informatie over het praktijkgedeelte van de opleiding: Mw. Hiske Reinders. P-opleider: 088-2268029

Kijk voor meer informatie over de opleiding op: https://www.rinogroep.nl/Klinisch-psycholoog


Gelieve enkel via onze eigen website te solliciteren via deze link - Bedankt! Wij kijken uit naar jouw motivatie, cv en documenten. Voor meer informatie neem contact op met onze corporate recruiter: Lucienne van den Hoogen, 06.43265089 of hoogen@dokterbosman.nl, of met Lindy den Braber, 06.43160753 of braber@dokterbosman.nl.

Op locatie
 • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
€ 4.785 - € 6.264 per maand
Dokter Bosman Amsterdam

of